Gez Dolaş:
< Haberler kategorisindeki tüm yazılar

2012 Bahar Dönemi Açık Öğretim Sınavı Soru ve Cevapları

Açıköğretim fakultesine ait sınav soru ve cevaplarını herkes merak ediyordur. Bu merakınızı gidermek maksadı ile sizler için Aöf 2012 Bahar dönemi soru ve cevapları'nı sunuyoruz

2012 Bahar Dönemi Açık Öğretim Sınavı Soru ve Cevapları

Açıköğretim fakultesine ait sınav soru ve cevaplarını herkes merak ediyordur.
Bu merakınızı gidermek maksadı ile sizler için Aöf 2012 Bahar dönemi soru ve cevapları'nı sunuyoruz..01 - Açıklama

02 - Kitapçık Kodları

03 - Cevap Anahtarı (Ders Koduna göre Düzenlenli)
Dersler Bölüme Göre Sıralanmıştır.

04 - 1223 Felsefe
Uygarlık Tarihi II, Birey ve Davranış, Genel Matematik, Temel Bilgi Teknolojileri

21 - 2223 Felsefe
Sembolik Mantık, Kültür Tarihi, İnsan ve Toplum

38 - 3423 Felsefe
Teknoloji Tarihi, Eğitim Psikolojisi, Ortaçağ Felsefesi II, Modern Sosyoloji Tarihi,

50 - 4423 Felsefe
Güzel Sanatlar, Metafizik, Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

16 - 1623 Felsefe
Siyaset Felsefesi II, Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler, Türk Siyasi Hayatı

33 - 2623 Felsefe
Zihin Felsefesi, Mantığın Gelişimi, Modern Felsefe II, İngilizce II, Almanca II, Franızca II

05 - 1224 Sosyoloji
Türk Siyasal Hayatı, Birey ve Davranış, Temel Bilgi Teknolojileri

22 - 2224 Sosyoloji
Sembolik Mantık, Kültür Tarihi, İnsan ve Toplum, Etik

39 - 3424 Sosyoloji
Sosyal Psikoloji II, Eğitim Psikolojisi, Kamu Yönetimi, Modern Sosyoloji Tarihi

51 - 4424 Sosyoloji
Bilim Felsefesi, Eğitim Felsefesi, Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

17 - 1624 Sosyoloji
Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler, Kent Sosyolojisi

34 - 2624 Sosyoloji
Endüstri Sosyolojisi, Mantığın Gelişimi, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, İngilizce II, Almanca II, Franızca II

06 - 1225 Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Biçim Bilgisi, Halk Edebiyatına Giriş, Temel Bilgi Teknolojileri II

23 - 2225 Türk Dili ve Edebiyatı
Osmanlı Türkçesine Giriş II, Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları, Batı Edebiyatında Akımlar, Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

40 - 3425 Türk Dili ve Edebiyatı
Uygur Türkçesi, Türkçe Cümle Bilgisi, Osmnlı Türkçesi Grammer II

52 - 4425 Türk Dili ve Edebiyatı
XIV-XV Yüzyıllar Türk Edebiyatı, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II, Halk Masalları, Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

18 - 1625 Türk Dili ve Edebiyatı
XIV-XV Yüzyıllar Türk Dili, XVII Yüzyıl Türk Edebiyatı, II Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı

35 - 2625 Türk Dili ve Edebiyatı
Genel Dilbilim II, Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları, Çağdaş Türk Yazı Dilleri II, İngilizce II, Almanca II, Franızca II

07 - 1245 Tarım
Genel Biyoloji, Genel Kimya, Fizik, Temel Bilgi Teknolojileri II

24 - 2245 Tarım
Bahçe Tarımı, Tarla Bitkileri, Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme, İngilizce II, Almanca II, Franızca II

41 - 3445 Tarım
Hayvan Besleme, Tarım Alet ve Makinaları, Su Ürünleri, Türk Dili II

53 - 4445 Tarım
Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Peyzaj Çevre ve Tarım, Örtüaltı Üretim Sistemleri, Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

08 - 1246 Laborant ve Vet. Sağlık
Temel Veteriner Parazitoloji, Hayvan Davranışları ve Refahı, Veteriner Lab. Tek. ve Prensipleri, Temel Bilgi Teknolojileri II

25 - 2246 Laborant ve Veteriner Sağlık
Temel Veteriner Biyokimya, Hijyen ve Sanitasyon, Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, İngilizce II, Almanca II, Franızca II

54 - 4446 Laborant ve Veteriner Sağlık
Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı, Gıda Güvenliğinin Temel Prensipleri, Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

42 - 3446 Laborant Veteriner ve Sağlık
Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji, Temel Klinik Bilgisi, Hayvancılık Ekonomisi, Türk Dili II

09 - 1251 İlahiyat
İslam Hukukuna Giriş, İslam Kurumları ve Medeniyeti, Türk İslam Edebiyatı, Temel Bilgi Teknolojileri II

26 - 2251 İlahiyat
Arapça II, Tefsir Tarihi ve Usulü, Hadis Tarihi ve Usulü

43 - 3451 İlahiyat
Hadis, Kelâma Giriş, Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik, Türk Dili II

55 - 4451 İlahiyat
Arapça IV, Yaşayan Dünya Dinleri, Din Sosyolojisi, Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

10 - 1252 Okul Öncesi Öğretmenliği
Bilgisayar II, Okul Öncesinde Dem. Eğitimi ve Çocuk Hakları, Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

27 - 2252 Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Aile ve Çevre İşbirliği, Çocukları Tanıma Teknikleri, İngilizce II, Almanca II, Franızca II

44 - 3452 Okul Öncesi Öğretmenliği
Çocukta Oyun Gelişimi, Okulöncesinde Müzik Eğitimi II, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II

56 - 4452 Okul Öncesi Öğretmenliği
Türkçe Yazılı Anlatım, Okul Öncesinde Beden Eğt. ve Oyun Öğr., Eğitim Felsefesi, Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

19 - 1652 Okul Öncesi Öğretmnliği
Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı, Türk Eğitim Tarihi, Okul Öncesinde Materyal Geliştirme

36 - 2652 Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Öğretim Yöntemleri II, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Psikolojisi

48 - 3852 Okul Öncesi Öğretmenliği
Türk Eğitim Sistemi, Okul Öncesinde Değerler Eğitimi, Görel Sanatlar Eğitimi

60 - 4852 Okul Öncesi Öğretmenliği
İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Eğitim Felsefesi

11 - 1253 İngilizce Öğretmenliği
Bilgisayar II, Bağlamsal Dilbilgisi II, Eğitim Sosyolojisi

28 - 2253 İngilizce Öğretmenliği
Okuma ve Yazma Becerileri II, Kültür Tarihi

45 - 3453 İngilizce Öğretmenliği
Davranış Bilimlerine Giriş, Bağlamsal Dilbilgisi IV, İleri Okuma ve Yazma Becerileri II

57 - 4453 İngilizce Öğretmenliği
Türkçe Yazılı Anlatım, Çeviri: Türkçe İngilizce, Güzel Sanatlar, Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

20 - 1653 İngilizce Öğretmenliği
Dilbilgisi Öğretimi, Konuşma ve Yazma Öğretimi

37 - 2653 İngilizce Öğretmenliği
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II, İngiliz/Amerikan Edebiyatı II, Dilbilim II, Eğitim Psikoloji

49 - 3853 İngilizce Öğretmenliği
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Türkçe Tümce Bilgisi ve Anlambilim, Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme II

61 - 4853 İngilizce Öğretmenliği
Pedagojik Gramer II, İngilizce Öğretiminde Öğretim Tekno. ve Mat. Tasarımı II

12 - 1274 Adalet
İsari Yargı, Medeni Hukuk, Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar, Temel Bilgi Teknolojileri II

29 - 2274 Adalet
Kalem Mevzuatı, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, İnfaz Hukuku, İngilizce II, Almanca II, Franızca II

46 - 3474 Adalet
Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku, Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi, Türk Dili II

58 - 4474 Adalet
Ceza Muhakemesi Hukuku, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Ulusal Yargı Ağı Projesi II, Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

13 - 1276 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Haraketli Görüntünün Tarihi, Sayısal Fotoğrafa Giriş, Film ve Video Yapımı, Temel Bilgi Teknolojileri II

30 - 2276 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Kültür Tarihi, Film ve Video Kültürü, Televizyon Program Yapımı, İngilizce II, Almanca II, Franızca II

47 - 3476 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Teknoloji Tarihi, Görsel Kültür, Optik Bakış, Türk Dili II

59 - 4476 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Güzel Sanatlar, Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme, Videonun Kullanım Alanları, Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

14 - 1285 Çağrı Merkezi Hizmetleri
Yeni İletişim Teknolojileri, Çağrı Merkezi Yönetimi II, Toplantı ve Sunu Teknikleri, Temel Bilgi Teknolojileri II

31 - 2285 Çağrı Merkezi Hizmetleri
Genel İşletme II, Davranış Bilimlerine Giriş, Genel Matematik II, İngilizce II, Almanca II, Franızca II

15 - 1286 Tarih
Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti II, Büyük Selçuklu Tarihi, Temel Bilgi Teknolojileri II

32 - 2286 Tarih
Bizans Tarihi, İlk Müslüman Türk Devletleri

Tüm Bu bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
http://www.sinavsorucevap.com/sinav.aspx?i=250&b=AOF-2012-Bahar-Donemi-Donem-Sonu-Sinav-Sorulari-ve-Cevaplari

Başlık: 2012 Bahar Dönemi Açık Öğretim Sınavı Soru ve Cevapları

Diğer haberler: aöf sınav soruları, aöf bahar dönemi soru ve cevapları, güz dönemi soru ve cevapları açıköğretim fakültesi soru ve cevapları,

Yorum Ekle

Yorumlar (0)

Henüz bu yazıya yorum yazılmadı.

Yorum Ekle

ASP Güvenlik Resmi